Рисуване за деца

Рисуване, приложни изкуства, керамика – групи в събота, в неделя и през седмицата;
Зимна арт ваканция: 27 и 28 декември и 2 януари