Рисуване за деца

Рисуване, приложни изкуства, керамика – групи в събота, в неделя и през седмицата;
Лятна арт ваканция: до 13 септември включително