Рисуване за деца

Рисуване, приложни изкуства, керамика – групи в събота, в неделя и през седмицата;
Есенна арт ваканция: 1-2 ноември