Рисуване за деца

Рисуване, приложни изкуства, керамика – групи в събота, в неделя и през седмицата;

Дигитално рисуване – неделя 13-14.30 ч.