Маслена живопис

рисуване с маслени бои – групи за възрастни: сряда, 18.30 – 20.30 ч.; неделя, 13 – 15 ч. и 15.30 – 17.30 ч.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *