Рисуване за деца

рисуване, приложни изкуства, керамика – групи в събота, в неделя и през седмицата;
ваканционна арт школа – 5 и 6 февруари, 8.30-18 ч.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *