СЪБОТА, 11-12.30 ч. – възраст 6-7 г. – Програмата е комбинация от приложни и рисувателни техники, работа с глина, вълна, естествени материали, насочена към развитие на фината моторика, умения за концентрация, координация око-ръка, търпение.
СЪБОТА, 13-14.30 ч. – възраст 8-11 г. Програмата е с по-голяма насоченост към рисувателните техники и запознаване с творчеството на различни художници. Стъклопис, рисуване върху текстил и коприна, изработване на колажи, декупаж, керамика и грънчарство – това са част от разнообразните техники, които децата ще усвоят. Рисуване с въглен, сух пастел, акварел, акрилни бои, изработване на колажи и др. 
НЕДЕЛЯ, 13-14.30 ч. – възраст 12-18 гАкадемично рисуване: работа с графични материали – моливи, въглен, креди, създаване на умения за композиционно изграждане на рисунката, щрих, визиране, пропорции между отделните предмети, рисуване на натюрморт,  портрет, архитектурни елементи – капители, основни принципи на въздушната и линейната перспектива, рисуване на човешка фигура, включително изразяване на състояние и движение и др. Преподавателят готви канидати за художествени средни и висши училища, ученици, които трябва да подготвят портфолио и др. 
ПОНЕДЕЛНИК, 17-18.30 ч. – възраст 12-18 гАкадемично рисуване: подготовка за кандидатстване или рисуване за удоволствие
ПРЕЗ СЕДМИЦАТА – различни  групи, подходящи за възраст 6-15 г. :  ВТОРНИК, СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК, заниманията във всяка група са съобразени с възрастта на децата, моля обадете ни се, за да обсъдим коя група би била най-подходяща конкретно за Вашето дете
ЧЕТВЪРТЪК, 17-18.30 Ч. – възраст 10+ г.: рисуване с акрилни бои върху платно, стъклопис, рисувана коприна, интересни смесени техники
РИСУВАНЕ НА ЧОВЕШКА ФИГУРА, РЕАЛИСТИЧНО ИЛИ В СТИЛ МАНГА – възраст 10+: ПОНЕДЕЛНИК, 10.45-12.15 Ч. 

 

Карта за 4 занимания – 100 лв., всички материали се осигуряват от нас, завършените творби остават за децата и те могат да участват с тях в годишната изложба на Арт клуба или, по желание, в конкурси; Еднократно занимание – 30 лв. (при някои техники не е възможно завършване на работата в едно занимание – керамика, рисуване върху стъкло и др.)