Такси – курсове за възрастни:
– Предплатена карта за 4 занимания (ползва се в рамките на 2 месеца) – 150 лв. за маслена живопис или приложни техники
– Три занимания – 120 лв. (в рамките на 6 седмици)
– Две занимания – 90 лв. (ползват се в рамките на 1 месец)
– Еднократно занимание – 50 лв.

!  Когато се прави керамика, коприна, стъклопис – 2 занимания са минимумът, необходим за завършване на една творба
 – Маслена живопис (8 занимания) – 280 лв.


Такси – курсове за деца:

90-минутни занимания:
-Карта за 4 предплатени занимания (ползват се в рамките на 6 седмици) – 80 лв.
-Еднократно занимание – 25 лв.
-Второ дете/семейство – карта 70 лв. (4 занимания), еднократно – 20 лв.

– Академично рисуване (интензивно, в понеделник) – 100 лв. за 4 занимания, еднократно занимание (пробно) – 30 лв.

 

Билет за Арт пътешествие – 50 лв.